ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡମ୍ବୁଲର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛ କି?

ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ବୁଲ୍ସ କଥା ଆସେ, ବଡି ବିଲଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ “ମାଂସପେଶୀ ମଣିଷ” ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |ବାସ୍ତବରେ, ଡମ୍ବୁଲ୍ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, girls ିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡମ୍ବୁଲ୍ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲିମ୍ କରିବା, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ |

ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡମ୍ବୁଲ୍ସ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ |କାରଣ ଏକ ଯୁଗଳ ଡମ୍ବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତୁମର ସମୃଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦେଇଥାଏ, କ୍ୟାଲୋରୀ ଜାଳିବା ସହଜ |0 - ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଧୀରରୁ ମଧ୍ୟମ ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧାଡି ଗରମ କରନ୍ତୁ |ଥରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ପରେ 4 ମିନିଟର ବିରତି ସହିତ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ଏହା କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋଗ୍ରାମର ଓଜନ ସହିତ ଏକ ଯୁଗଳ ଡମ୍ବୁଲ୍ ଏବଂ ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |60% ରୁ 80% ଓଜନ ବହନ କରିବାକୁ ମାଂସପେଶୀ ସୀମାବଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଡମ୍ବୁଲ୍ ଓଜନ ଗତି ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ 8 ରୁ 10 ଥର କରିବା, ଜାରି ରଖିବାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ସମୁଦାୟ | 3 ଗୋଷ୍ଠୀ |ତୁମର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତୁମର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ବ grow ିବା ପାଇଁ ଦିନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟାୟାମ କର |

ଶକ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଥା - ବାହୁ, ଗୋଡ, ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ପେଟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ |ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ଅଧିକ ଦୃ ust କରିବା ସହିତ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ urance ର୍ଯ୍ୟକୁ ବ improve ାଇପାରେ, ହାଡର ଘନତାକୁ ବ increase ାଇପାରେ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତି ଶରୀରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବ improve ାଇଥାଏ |କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ ଯାଇ ଓଜନ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ |ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ, ଯେପରିକି ଚେୟାର ଚଳାଇବା ଏବଂ କିଛି ଭାରୀ ବହନ କରିବା, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ build ାଇପାରେ |ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁମତି ଦିଏ, ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହାଲୁକା ଡମ୍ବୁଲ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ |ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ pattern ାଞ୍ଚା, ହେଭିୱେଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ pattern ାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |

ଡମ୍ବୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ |

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -12-2022 |